தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரம்  2019.06.23 - 2019.07.01

எமது பிரதேச செயலகத்தில் தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு பிரதேச செயலக முன்றலில் போதை ஒழிப்பு சுவரொட்டிகள் காட்சிப்படுத்தும் நிகழ்வு 21.06.2019 அலுவலக உத்தியோகத்தர்களால் இடம்பெற்றது. இந்த சுவரொட்டிகள் கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளில் காட்ச்சிப்படுத்தப்படுகின்றமையும் போதை ஒழிப்பு தொடர்பான வீதி நாடகம் இடம்பெற உள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

viber image 2019 06 21 09 43 58  viber image 2019 06 21 09 44 16 

viber image 2019 06 21 09 44 47  viber image 2019 06 21 09 45 20 

viber image 2019 06 21 10 59 51111  viber image 2019 06 21 10 59 51

viber image 2019 06 21 10 59 50  viber image 2019 06 21 10 59 49

 

News & Event1

Development Division.

14 June 2019

No GN Division Development Officer Name (Development) Telephone Number 01 J/01 Delft West. Mr.Y.Sahayadones. 02 J/02 Delft South. Mr.P.Leeliyankurus. 03 J/03 Delft Centre West. Mr.V.Joshep. 04 J/04 Delft Centre. Mr.B.Rajanikanthan....

Registrar Division

06 October 2017

NO Division Name Designation Address Telephone Number 01 Delft West Mrs.Johnsonkenedy Theresapushpam. Registrar  Ward No 08 Delft 0777352797 02 Delft East Mr.Thillaiyampalam Krishnathash. Registrar Ward No 11 Delft 0770780522

Development Division

28 August 2017

No GN Division Development Officer Name (Development) Telephone Number 01 J/01 Delft West. Mr.Y.Sahayadones. 02 J/02 Delft South. Mr.P.Leeliyankurus. 03 J/03 Delft Centre West. Mr.V.Joshep. 04 J/04 Delft Centre. Mr.B.Rajanikanthan....

Samurdhi Divisions

26 April 2017
Samurdhi Divisions

Samurdhi Head Office Samurdhi Head Office No    Name of Samurdhi Developmant   officer  Telephone   Number  01    Mr.Rajenthiram Rajpavan.  (Samurdhi Manager ) 0779289947 02    Mr.S.Kovintharajan.  0774281251 03    Mr.K.Kamaliyalthiyakumar.  0778333999...

GN Divisions

26 April 2017

Details of Grama Niladari Details of Grama Niladari Grama Niladhari Division  Division. Grama Niladhari Name Official Address Contact No. J/01 Delft West Mr.ThampirasaThanushan. Ward No 03 0773447855 J/02 Delft South...

Divisions

26 April 2017

Administrative Division Administrative Division Goal Strengthening the organizational structure through satisfied staff Main Functions Issuing of Permits Certifying  and counter signing of grama niladari certificates Renewing licenses Collecting revenue Social...

« »
Scroll To Top