போதை ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்கள் போதை ஒழிப்பு தொடர்பான கழுத்து பட்டி அணிந்து அலுவலக கடமைகளில் ஈடுபடுவதுடன் போதை ஒழிப்பு க்கு ஆதரவான செயட்பாடுகளில் ஈடுபட்டனர். காலை பிராத்தனையில்போது எமது கணக்காளர் போதை ஒழிப்பு தொடர்பாக சிறப்புரையாற்றினார். இதன்போது எமது பிரதேச செயலக பிரிவில் சிகரெட்டினை முற்றாக தடை செய்வதற்கு பிரதேச கடை உரிமையாளர்களுடன் கலந்துரையாடுவது தொடர்பாக தீர்மானிக்கப்பட்டது.

viber image 2019 06 24 10 25 23  viber image 2019 06 24 10 25 50  viber image 2019 06 24 10 19 03 

News & Event1

Development Division.

14 June 2019

No GN Division Development Officer Name (Development) Telephone Number 01 J/01 Delft West. Mr.Y.Sahayadones. 02 J/02 Delft South. Mr.P.Leeliyankurus. 03 J/03 Delft Centre West. Mr.V.Joshep. 04 J/04 Delft Centre. Mr.B.Rajanikanthan....

Registrar Division

06 October 2017

NO Division Name Designation Address Telephone Number 01 Delft West Mrs.Johnsonkenedy Theresapushpam. Registrar  Ward No 08 Delft 0777352797 02 Delft East Mr.Thillaiyampalam Krishnathash. Registrar Ward No 11 Delft 0770780522

Development Division

28 August 2017

No GN Division Development Officer Name (Development) Telephone Number 01 J/01 Delft West. Mr.Y.Sahayadones. 02 J/02 Delft South. Mr.P.Leeliyankurus. 03 J/03 Delft Centre West. Mr.V.Joshep. 04 J/04 Delft Centre. Mr.B.Rajanikanthan....

Samurdhi Divisions

26 April 2017
Samurdhi Divisions

Samurdhi Head Office Samurdhi Head Office No    Name of Samurdhi Developmant   officer  Telephone   Number  01    Mr.Rajenthiram Rajpavan.  (Samurdhi Manager ) 0779289947 02    Mr.S.Kovintharajan.  0774281251 03    Mr.K.Kamaliyalthiyakumar.  0778333999...

GN Divisions

26 April 2017

Details of Grama Niladari Details of Grama Niladari Grama Niladhari Division  Division. Grama Niladhari Name Official Address Contact No. J/01 Delft West Mr.ThampirasaThanushan. Ward No 03 0773447855 J/02 Delft South...

Divisions

26 April 2017

Administrative Division Administrative Division Goal Strengthening the organizational structure through satisfied staff Main Functions Issuing of Permits Certifying  and counter signing of grama niladari certificates Renewing licenses Collecting revenue Social...

« »
Scroll To Top