குடியுரிமை சாசனம்

News & Event1

அபிவிருத்திப்பிரிவு.

14 ஜூன் 2019

இல கிராம சேவையாளர் பிரிவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பெயர் (அபிவிருத்தி) தொலைபேசி இலக்கம். 01 J/01 நெடுந்தீவு மேற்கு.  திரு.யோ. சகாயடொனேஸ். 02 J/02 நெடுந்தீவு தெற்கு.  திரு. 03 J/03 நெடுந்தீவு மத்தி மேற்கு. 04 J/04 நெடுந்தீவு மத்தி. 05 J/05 நெடுந்தீவு...

பதிவாளர் பிரிவு

06 அக்டோபர் 2017

NO Division Name Designation Address Telephone Number 01 Delft West Mrs.Johnsonkenedy Theresapushpam. Registrar  Ward No 08 Delft 0777352797 02 Delft East Mr.Thillaiyampalam Krishnathash. Registrar Ward No 11 Delft 0770780522

அபிவிருத்தி பிரிவு

28 ஆகஸ்ட் 2017

No GN Division Development Officer Name (Development) Telephone Number 01 J/01 Delft West. Mr.Y.Sahayadones. 02 J/02 Delft South. Mr.P.Leeliyankurus. 03 J/03 Delft Centre West. Mr.V.Joshep. 04 J/04 Delft Centre. Mr.B.Rajanikanthan....

சமுர்த்தி பிரிவுகள்

26 ஏப்ரல் 2017

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - closed சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - closed பொது இலக்கம் பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல                   சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்...

கிராம சேவகர் பிரிவு

26 ஏப்ரல் 2017

கிராம அலுவலகர்களின் விபரம். கிராம அலுவலகர்களின் விபரம். கிராம சேவகர் பிரிவு கிராம சேவகர் பெயர் அதிகாரப்பூர்வ முகவரி. தொடர்பு இல J/01 நெடுந்தீவு மேற்கு திரு.தம்பிராசா தனுசன். 03ஆம் வட்டாரம் நெடுந்தீவு. 0773447855  J/02 நெடுந்தீவு தெற்கு. திருமதி.சற்குணராஜேஸ்வரன் தயாளினி. 04ஆம்...

பிரிவுகள்

26 ஏப்ரல் 2017

நிர்வாகப் பிரிவு நிர்வாகப் பிரிவு குறிக்கோள் உத்தியோகஸ்தர்களின் பூரண பங்களிப்புடன் அலுவலக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தல். பிரதான தொழிற்பாடுகள் பலதரப்பட்ட அனுமதிப் பத்திரங்கள் வழங்குதல். கிராமசேவையாளர் சான்றிதழ்களை உறுதிப்படுத்தல். அனுமதிப்பத்திரங்களை புதுப்பித்தல். வருமானங்களை சேகரித்தல். சமூகசேவைப் பிரிவு சமூகசேவைப் பிரிவு குறிக்கோள் வறிய...

« »
Scroll To Top